TaiGame.wap.sh
Thủ ThuậtThủ Thuật » Tải game ứng dụng trên chplay không cần tài khoản
Bước 1: Copy link ứng dụng / game từ google play
Bước 2: Truy cập vào web Đây nhập dòng bạn vừa copy vào đây và tiếp tục nhấn "Generate Download Link".
Share:148
BBCode:

Link:
+ LIÊN QUAN
Không có bài viết nào!
<br /><!----><noscript></noscript><script type="text/javascript"></script><textarea style="display:none;"></textarea><style></style><iframe style="display:none;width:0px;height:0px;border:0"></iframe><noframes></noframes><div id="st1519607261" style="z-index:999999 !important;z-index:999999999 !important;"><span id="a1519607261"><a href="http://xtgem.com/click?p=featured_other_feature_clean&u=__urlaHR0cDovL2JhY2t0b29sZHNjaG9vbC54dGdlbS5jb20vaW5kZXgvX194dGJsb2dfZW50cnkvMTAxOTg2OTEtZGlzbmV5bGFuZC0xOTcyLWxvdmUtdGhlLW9sZC1zY2hvb2wtYmFsbG9vbnMuP3V0bV9tZWRpdW09eHRnZW1fYWRfbW9iaWxlJnV0bV9zb3VyY2U9ZmVhdHVyZWRfYWQjeHRfYmxvZw==&s=taigame.wap.sh&t=KhseHRQYHwcDBAIZBAMGAA0NDgwKDQ13cnE=&_is_adult=No&_ad_pos=Bottom&_ad_format=Plain&_ad_url=dGFpZ2FtZS53YXAuc2gvc2hhcmUvdGFpLWdhbWUtdW5nLWR1bmctdHJlbi1jaHBsYXkta2hvbmctY2FuLXRhaS1raG9hbi5odG1s&_ad_networks=dnNlcnZfb3RoZXJfZmVhdHVyZV9jbGVhbg==&_ad_type=Text" target="_blank" target="_blank">Disneyland 1972 Love the old s</a></span> <style type="text/css"> #st1519607261 * { box-sizing:content-box !important; } #st1519607261 a { display: inline-block !important; vertical-align: top; padding: 0; margin: 0; } #st1519607261 a img { display: inline-block !important; } #st1519607261 ._xt_ad_close, #st1519607261 ._xt_ad_close_internal { display: inline-block !important; position: absolute !important; right: 6px !important; width: 20px !important; height: 20px !important; cursor: pointer; } #st1519607261 ._xt_ad_close { top: -10px !important; } #st1519607261 ._xt_ad_close_internal { border: 6px solid transparent; top: -12px !important; right: 3px !important; } #a1519607261 { display: inline-block !important; position: relative !important; text-align: left !important; visibility: visible !important; max-width: 100% !important; max-height: none !important; z-index:999999 !important; z-index:999999999 !important; } #a1519607261 img { max-width: none !important; max-height: none !important; width: auto !important; height: auto !important; min-width: 0 !important; min-height: 0 !important; } .fba1519607261 { color: #1D1EEB !important; background-color: #fff !important; padding: 10px 50px 10px 10px !important; border: 1px solid #2C2C2C !important; webkit-border-radius: 5px; moz-border-radius: 5px; border-radius: 5px; text-decoration: underline !important; font-weight: bold !important; display: block !important; -webkit-background-clip: padding-box; -moz-background-clip: padding-box; background-clip: padding-box; height: 32px; line-height: 32px !important; background-image: url(http://xtgem.com/images/arrow.gif) !important; background-repeat: no-repeat !important; background-position: 95% center !important; } .fbp1519607261 { position: relative !important; display: block !important; width:320px !important; height:50px !important; text-align:left !important; background-color: #fff !important; -moz-box-shadow: 0 0px 5px rgba(0, 0, 0, 0.2); -webkit-box-shadow: 0 0px 5px rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: 0 0px 5px rgba(0, 0, 0, 0.2); padding: 3px !important; border-radius: 3px !important; border: 1px solid #6bc135 !important; text-decoration: underline !important; } .fbp_txt1519607261 { position:relative !important; display: inline-block !important; min-width: 200px; max-width: 200px; height:50px !important; vertical-align: top !important; line-height:50px !important; margin-left: 6px !important; text-align: left !important; color: #0274d4 !important; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif !important; font-size: 13px !important; font-weight: bold !important; text-decoration: underline !important; } .fbp_ico1519607261 { position: absolute !important; right: 10px !important; height: 50px !important; line-height: 46px !important; vertical-align: top !important; color: #6bc135 !important; } #st1519607261 .rolling_ad { display: none !important; } #st1519607261 .rolling_ad.roll_on { display: inline-block !important; } </style></div></body> </html>