TaiGame.wap.sh
MỚI NHẤT

Những lời trăn trối của STEVE JOBS
Những lời trăn trối của STEVE JOBS
NHỮNG LỜI TRĂN TRỐI CUỐI CÙNG CỦA STEVE JOBS: TÂM THƯ ĐÁNG SUY NGẪM C ...
24-09-2018

Nếu muốn làm giám đốc đầu tiên nên làm nhân viên sale
Nếu muốn làm giám đốc đầu tiên nên làm nhân viên sale
NẾU MUỐN LÀM GIÁM ĐỐC, ĐẦU TIÊN NÊN LÀM NHÂN VIÊN SALE _____________ ...
23-09-2018

Kẻ mạnh thực sự là...
Kẻ mạnh thực sự là...
Có một anh chàng dắt theo một con chó ngao Tây Tạng trị giá cả bạc tr ...
21-09-2018
Bạn cũBạn cũ
Nếu buồn thì hãy tìm 1 người để sẻ chia, để tâm sự hay viết vu vơ ...
28-05-2015
Bác sĩ giỏiBác sĩ giỏi
Một người mới đến ở thị trấn hỏi Todd có bác sĩ giỏi nào trong vùng kh ...
28-05-2015
1 2 »
THỂ LOẠI
Kho Truyện Hay[6]
Chia Sẻ Kinh Nghiệm[4]
<br /><!----><noscript></noscript><script type="text/javascript"></script><textarea style="display:none;"></textarea><style></style><iframe style="display:none;width:0px;height:0px;border:0"></iframe><noframes></noframes><div id="st1550446953" style="z-index:999999 !important;z-index:999999999 !important;"><span id="a1550446953"><a href="http://xtgem.com/click?p=featured_other_feature_clean&u=__urlaHR0cDovL2JhY2t0b29sZHNjaG9vbC54dGdlbS5jb20vaW5kZXgvX194dGJsb2dfZW50cnkvMTAxOTg3MDMtcmluZy1yaW5nP3V0bV9tZWRpdW09eHRnZW1fYWRfbW9iaWxlJnV0bV9zb3VyY2U9ZmVhdHVyZWRfYWQjeHRfYmxvZw==&s=taigame.wap.sh&t=KhseGR0aGwYIBwAZAQAGAQsMAgQMDAZ2cw==&_is_adult=No&_ad_pos=Bottom&_ad_format=Plain&_ad_url=dGFpZ2FtZS53YXAuc2g=&_ad_networks=&_ad_type=Text" target="_blank" target="_blank">Ring ring</a></span> <style type="text/css"> #st1550446953 * { box-sizing:content-box !important; } #st1550446953 a { display: inline-block !important; vertical-align: top; padding: 0; margin: 0; } #st1550446953 a img { display: inline-block !important; } #st1550446953 ._xt_ad_close, #st1550446953 ._xt_ad_close_internal { display: inline-block !important; position: absolute !important; right: 6px !important; width: 20px !important; height: 20px !important; cursor: pointer; } #st1550446953 ._xt_ad_close { top: -10px !important; } #st1550446953 ._xt_ad_close_internal { border: 6px solid transparent; top: -12px !important; right: 3px !important; } #a1550446953 { display: inline-block !important; position: relative !important; text-align: left !important; visibility: visible !important; max-width: 100% !important; max-height: none !important; z-index:999999 !important; z-index:999999999 !important; } #a1550446953 img { max-width: none !important; max-height: none !important; width: auto !important; height: auto !important; min-width: 0 !important; min-height: 0 !important; } .fba1550446953 { color: #1D1EEB !important; background-color: #fff !important; padding: 10px 50px 10px 10px !important; border: 1px solid #2C2C2C !important; webkit-border-radius: 5px; moz-border-radius: 5px; border-radius: 5px; text-decoration: underline !important; font-weight: bold !important; display: block !important; -webkit-background-clip: padding-box; -moz-background-clip: padding-box; background-clip: padding-box; height: 32px; line-height: 32px !important; background-image: url(http://xtgem.com/images/arrow.gif) !important; background-repeat: no-repeat !important; background-position: 95% center !important; } .fbp1550446953 { position: relative !important; display: block !important; width:320px !important; height:50px !important; text-align:left !important; background-color: #fff !important; -moz-box-shadow: 0 0px 5px rgba(0, 0, 0, 0.2); -webkit-box-shadow: 0 0px 5px rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: 0 0px 5px rgba(0, 0, 0, 0.2); padding: 3px !important; border-radius: 3px !important; border: 1px solid #6bc135 !important; text-decoration: underline !important; } .fbp_txt1550446953 { position:relative !important; display: inline-block !important; min-width: 200px; max-width: 200px; height:50px !important; vertical-align: top !important; line-height:50px !important; margin-left: 6px !important; text-align: left !important; color: #0274d4 !important; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif !important; font-size: 13px !important; font-weight: bold !important; text-decoration: underline !important; } .fbp_ico1550446953 { position: absolute !important; right: 10px !important; height: 50px !important; line-height: 46px !important; vertical-align: top !important; color: #6bc135 !important; } #st1550446953 .rolling_ad { display: none !important; } #st1550446953 .rolling_ad.roll_on { display: inline-block !important; } </style></div></body> </html>