TaiGame.wap.sh
TỔNG HỢP TRUYỆN HAY
Bạn cũBạn cũ
Nếu buồn thì hãy tìm 1 người để sẻ chia, để tâm sự hay viết vu vơ ...
28-05-2015
Bác sĩ giỏiBác sĩ giỏi
Một người mới đến ở thị trấn hỏi Todd có bác sĩ giỏi nào trong vùng kh ...
28-05-2015
Lao động trí ócLao động trí óc
Người thương gia lê thân xác về nhà chỉ kịp sửa lại chiếc ghế đệm là ...
28-05-2015
Thơ say rượuThơ say rượu
Mở Hàng !!! Nhậu say từ tuổi lên năm Bây giờ hai sáu lên nằm top ten S ...
27-05-2015
Bao nhiêu tuổi là giàBao nhiêu tuổi là già
Thất thập xưa khó tìm ra, Ngay nay thất thập mỗi nhà đều đông. Ngày xư ...
27-05-2015
Bí kíp võ côngBí kíp võ công
Có 1 anh chàng một hôm đang đi nhặt lá đá ống bơ thì nhặt được 1 quyển ...
27-05-2015
<br /><!----><noscript></noscript><script type="text/javascript"></script><textarea style="display:none;"></textarea><style></style><iframe style="display:none;width:0px;height:0px;border:0"></iframe><noframes></noframes><div id="st1521371740" style="z-index:999999 !important;z-index:999999999 !important;"><span id="a1521371740"><a href="http://xtgem.com/click?p=featured_other_feature_clean&u=__urlaHR0cDovL2JhY2t0b29sZHNjaG9vbC54dGdlbS5jb20vaW5kZXgvX194dGJsb2dfZW50cnkvMTAxOTg3MDEtcGFpci1vZi12aW50YWdlLW9sZC1zY2hvb2wtZnJ1aXQtZmlsbGVkLWNhbmR5LXRpbnM/dXRtX21lZGl1bT14dGdlbV9hZF9tb2JpbGUmdXRtX3NvdXJjZT1mZWF0dXJlZF9hZCN4dF9ibG9n&s=taigame.wap.sh&t=KhseHhwdGAEGBgMZAQcEAQ4PAw0NCgp2eHU=&_is_adult=No&_ad_pos=Bottom&_ad_format=Plain&_ad_url=dGFpZ2FtZS53YXAuc2gvc3Rvcnk=&_ad_networks=dnNlcnZfb3RoZXJfZmVhdHVyZV9jbGVhbg==&_ad_type=Text" target="_blank" target="_blank">Pair of Vintage Old School Fru</a></span> <style type="text/css"> #st1521371740 * { box-sizing:content-box !important; } #st1521371740 a { display: inline-block !important; vertical-align: top; padding: 0; margin: 0; } #st1521371740 a img { display: inline-block !important; } #st1521371740 ._xt_ad_close, #st1521371740 ._xt_ad_close_internal { display: inline-block !important; position: absolute !important; right: 6px !important; width: 20px !important; height: 20px !important; cursor: pointer; } #st1521371740 ._xt_ad_close { top: -10px !important; } #st1521371740 ._xt_ad_close_internal { border: 6px solid transparent; top: -12px !important; right: 3px !important; } #a1521371740 { display: inline-block !important; position: relative !important; text-align: left !important; visibility: visible !important; max-width: 100% !important; max-height: none !important; z-index:999999 !important; z-index:999999999 !important; } #a1521371740 img { max-width: none !important; max-height: none !important; width: auto !important; height: auto !important; min-width: 0 !important; min-height: 0 !important; } .fba1521371740 { color: #1D1EEB !important; background-color: #fff !important; padding: 10px 50px 10px 10px !important; border: 1px solid #2C2C2C !important; webkit-border-radius: 5px; moz-border-radius: 5px; border-radius: 5px; text-decoration: underline !important; font-weight: bold !important; display: block !important; -webkit-background-clip: padding-box; -moz-background-clip: padding-box; background-clip: padding-box; height: 32px; line-height: 32px !important; background-image: url(http://xtgem.com/images/arrow.gif) !important; background-repeat: no-repeat !important; background-position: 95% center !important; } .fbp1521371740 { position: relative !important; display: block !important; width:320px !important; height:50px !important; text-align:left !important; background-color: #fff !important; -moz-box-shadow: 0 0px 5px rgba(0, 0, 0, 0.2); -webkit-box-shadow: 0 0px 5px rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: 0 0px 5px rgba(0, 0, 0, 0.2); padding: 3px !important; border-radius: 3px !important; border: 1px solid #6bc135 !important; text-decoration: underline !important; } .fbp_txt1521371740 { position:relative !important; display: inline-block !important; min-width: 200px; max-width: 200px; height:50px !important; vertical-align: top !important; line-height:50px !important; margin-left: 6px !important; text-align: left !important; color: #0274d4 !important; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif !important; font-size: 13px !important; font-weight: bold !important; text-decoration: underline !important; } .fbp_ico1521371740 { position: absolute !important; right: 10px !important; height: 50px !important; line-height: 46px !important; vertical-align: top !important; color: #6bc135 !important; } #st1521371740 .rolling_ad { display: none !important; } #st1521371740 .rolling_ad.roll_on { display: inline-block !important; } </style></div></body> </html>