Polly po-cket
TaiGame.wap.sh
TruyệnTruyện » Bác sĩ giỏi
Một người mới đến ở thị trấn hỏi Todd có bác sĩ
giỏi nào trong vùng không.
– Bác sĩ giỏi hả? Chúng tôi có một bác sĩ giỏi
nhất thế giới ở đây. James Jones là một bác sĩ
tuyệt vời! Ông ấy đã cứu sống tôi – Todd hào
hứng kể.
– Thật à? Ông ấy đã làm gì? – người mới đến hỏi.
Todd giải thích:
– Tôi bệnh rất nặng và gọi BS Smithson. Ông ấy
cho tôi một ít thuốc nhưng bệnh không khỏi mà
lại nặng thêm. Sau đó tôi gọi BS Peterson. Ông
này cho thêm thuốc nhưng bệnh càng nặng hơn
nữa – lúc đó tôi sắp chết đến nơi rồi. Cuối cùng
tôi gọi BS Jones. Ông ấy bận không đến được.
Ông ấy đã cứu sống tôi.
Hết.
Share:172
BBCode:

Link:
+ LIÊN QUAN
Bạn cũ
Lao động trí óc
Thơ say rượu
Bao nhiêu tuổi là già
Bí kíp võ công
</body> </html>