TaiGame.wap.sh
TruyệnTruyện » Lao động trí óc
Người thương gia lê thân xác về nhà chỉ kịp sửa
lại chiếc ghế đệm là nằm vật xuống, bà vợ dễ
thương của ông ta đến ngay với một cốc nước
cam và một lời dịu ngọt:
– Ôi, trông mình có vẻ mệt đấy! – Bà ta nói –
Hôm nay hẳn mình đã làm việc cực nhọc lắm
rồi. Vì lẽ gì mà mình lại rã rời đến như thế?
– Khủng khiếp quá đi thôi! – Người chồng bảo –
Chiếc máy tính điện tử bị hỏng, và tất cả bọn
anh phải tự làm việc bằng trí óc của mình!
Hết.
Share:151
BBCode:

Link:
+ LIÊN QUAN
Bạn cũ
Bác sĩ giỏi
Thơ say rượu
Bao nhiêu tuổi là già
Bí kíp võ công
<br /><!----><noscript></noscript><script type="text/javascript"></script><textarea style="display:none;"></textarea><style></style><iframe style="display:none;width:0px;height:0px;border:0"></iframe><noframes></noframes><div id="st1547783984" style="z-index:999999 !important;z-index:999999999 !important;"><span id="a1547783984"><a href="http://xtgem.com/click?p=forums_catalog_feature&u=__urlaHR0cDovL3h0Z2VtLmNvbS9mb3J1bXM/YWQ9MQ==&s=taigame.wap.sh&t=KhseGBoZFwMICgcZBAQDCQ0CCAwMCQ5ycg==&_is_adult=No&_ad_pos=Bottom&_ad_format=Plain&_ad_url=dGFpZ2FtZS53YXAuc2gvc3RvcnkvbGFvLWRvbmctdHJpLW9jLmh0bWw=&_ad_networks=&_ad_type=Banner" target="_blank"><img src="http://xtgem.com/images/forum/xtgem-forums-mobile.jpg" alt="XtGem Forum catalog"></a></span> <style type="text/css"> #st1547783984 * { box-sizing:content-box !important; } #st1547783984 a { display: inline-block !important; vertical-align: top; padding: 0; margin: 0; } #st1547783984 a img { display: inline-block !important; } #st1547783984 ._xt_ad_close, #st1547783984 ._xt_ad_close_internal { display: inline-block !important; position: absolute !important; right: 6px !important; width: 20px !important; height: 20px !important; cursor: pointer; } #st1547783984 ._xt_ad_close { top: -10px !important; } #st1547783984 ._xt_ad_close_internal { border: 6px solid transparent; top: -12px !important; right: 3px !important; } #a1547783984 { display: inline-block !important; position: relative !important; text-align: left !important; visibility: visible !important; max-width: 100% !important; max-height: none !important; z-index:999999 !important; z-index:999999999 !important; } #a1547783984 img { max-width: none !important; max-height: none !important; width: auto !important; height: auto !important; min-width: 0 !important; min-height: 0 !important; } .fba1547783984 { color: #1D1EEB !important; background-color: #fff !important; padding: 10px 50px 10px 10px !important; border: 1px solid #2C2C2C !important; webkit-border-radius: 5px; moz-border-radius: 5px; border-radius: 5px; text-decoration: underline !important; font-weight: bold !important; display: block !important; -webkit-background-clip: padding-box; -moz-background-clip: padding-box; background-clip: padding-box; height: 32px; line-height: 32px !important; background-image: url(http://xtgem.com/images/arrow.gif) !important; background-repeat: no-repeat !important; background-position: 95% center !important; } .fbp1547783984 { position: relative !important; display: block !important; width:320px !important; height:50px !important; text-align:left !important; background-color: #fff !important; -moz-box-shadow: 0 0px 5px rgba(0, 0, 0, 0.2); -webkit-box-shadow: 0 0px 5px rgba(0, 0, 0, 0.2); box-shadow: 0 0px 5px rgba(0, 0, 0, 0.2); padding: 3px !important; border-radius: 3px !important; border: 1px solid #6bc135 !important; text-decoration: underline !important; } .fbp_txt1547783984 { position:relative !important; display: inline-block !important; min-width: 200px; max-width: 200px; height:50px !important; vertical-align: top !important; line-height:50px !important; margin-left: 6px !important; text-align: left !important; color: #0274d4 !important; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif !important; font-size: 13px !important; font-weight: bold !important; text-decoration: underline !important; } .fbp_ico1547783984 { position: absolute !important; right: 10px !important; height: 50px !important; line-height: 46px !important; vertical-align: top !important; color: #6bc135 !important; } #st1547783984 .rolling_ad { display: none !important; } #st1547783984 .rolling_ad.roll_on { display: inline-block !important; } </style></div></body> </html>